12/07/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ: Οριστικά Αποτελέσματα εγγραφών-επανεγγραφών σχολικού έτους 2013-14

12/07/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ: Οριστικά Αποτελέσματα εγγραφών-επανεγγραφών σχολικού έτους 2013-14

Σύμφωνα με την 90/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων νέων εγγραφών στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2013-2014.
 
Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι λίστες αξιολόγησης και μοριοδότησης που δημοσιεύοντα, περιλαμβάνουν τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης, τα αρχικά του ονοματεπώνυμου του παιδιού και το πατρώνυμο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές-επανεγγραφές επιλέξτε τον σύνδεσμοa

 

<!–