12/07/2018 Δύο Βραβεία για την Αειφορία και το Περιβάλλον απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα Environmental Awards 2018

12/07/2018 Δύο Βραβεία για την Αειφορία και το Περιβάλλον απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα Environmental Awards 2018

BRONZE και SILVER Βραβεία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στην ενότητα Sustainable Activities, στο πλαίσιο των Environmental Awards 2018, την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

Συγκεκριμένα, διακρίθηκε με το BRONZE βραβείο στην κατηγορία Sustainable Built Environment, για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου και το SILVER βραβείο στην κατηγορία Sustainable Transport & Mobility, στο πεδίο της κινητικότητας για τη χρήση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούμε είναι εναρμονισμένες με τις αρχές της αειφορίας και σκοπό έχουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Οι διακρίσεις αυτές επιβραβεύουν τη διαρκή συλλογική μας προσπάθεια για την προστασία του και την οικολογικά στοχευμένη πολιτική μας, η οποία περιλαμβάνει πλήθος συνεργασιών και δράσεων, με συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο υπογράψαμε το 2010.
Οι περιβαλλοντικές μας πρακτικές, εκτός από τον εκσυγχρονισμό δημοτικών κτιρίων και τη χρήση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, για τα οποία διακριθήκαμε και σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε, περιλαμβάνουν επίσης, πλήθος άλλων δράσεων, όπως την ένταξη έργων μας στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», την επέκταση της αντικατάστασης ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με νέας τεχνολογίας (LED), τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως, το Ευρωπαϊκό Έργο GREEN TWINNING, καθώς επίσης, τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με Δήμους άλλων χωρών.»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a