12/10/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ

12/10/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ

Οι διεκδικήσεις δεκαετιών και οι αδιάκοπες πιέσεις του Δήμου Ιλίου στην Πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια έχουν αποφέρει καρπούς, αφού πριν από λίγους μήνες υπεγράφη απόφαση για τη διάθεση πίστωσης ποσού για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς Τμήμα 1ο: από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων», η οποία επισφραγίζεται τώρα με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου.

ERROR