12/10/2011 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

12/10/2011 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Ο Δήμος Ιλίου, με αίσθημα ευθύνης και με συνείδηση της σοβαρότητας της κατάστασης που δημιουργείται από τη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών, συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη και ενισχύει οικονομικά το πρόγραμμα σίτισης και διανομής τροφίμων σε απόρους κατοίκους της πόλης, διαθέτοντας € 20.000 σε προμήθειες βασικών ειδών διατροφής.