121/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 07/2020 μελέτης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

121/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 07/2020 μελέτης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ