122/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

122/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a