125/2020 – Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης