125/2020 – Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου