128/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου έτους 2019»