128/2020 – Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) και κωδικό ΟΠΣ 5002024

128/2020 – Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) και κωδικό ΟΠΣ 5002024