129/2020 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής δικαιούχων του Προγράμματος «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»

129/2020 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής δικαιούχων του Προγράμματος «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»