13/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

13/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα, που θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:
           

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2015

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–

13/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.