13/02/2020 Οδηγίες προστασίας και πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

13/02/2020 Οδηγίες προστασίας και πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει για τα μέτρα προστασίας από τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης. Οι ιοί μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων οι τρόποι προστασίας είναι οι εξής:
 
  1. Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Αν δεν είναι διαθέσιμα νερό και σαπούνι, τότε χρησιμοποιήστε απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ.
  2. Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντιλο σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος και στη συνέχεια ρίψη του στο καλάθι απορριμμάτων.
  3. Μην αγγίξετε τα μάτια, την μύτη και το στόμα σας με ακάθαρτα χέρια.
  4. Αποφυγή στενής επαφής και κοινής χρήσης αντικειμένων, μαχαιροπήρουνων ή άλλων οικιακών σκευών με άτομα που είναι άρρωστα.
  5. Χρήση γαντιών μιας χρήσης και μάσκας αναπνευστικής προστασίας σε περίπτωση επαφής με ασθενή.
  6. Συστηματικός και επαρκής αερισμός των χώρων.
  7. Καθαρισμός και τακτική απολύμανση επιφανειών, όπως ο πάγκος της κουζίνας, τα πόμολα, οι πόρτες και τα παιχνίδια των παιδιών.
 
Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αλλά και πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης, όπως αυτά εμφανίζονται και στα έντυπα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν φορείς τους οποίους θα πρέπει να επιλέγουν για την έγκυρη ενημέρωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, άτομα με συμπτώματα γρίπης, συνιστάται να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

<!–

13/02/2020 Οδηγίες προστασίας και πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a