13/03/2019 Ύμνος στην πολύπλευρη προσφορά της Γυναίκας από το Δήμο Ιλίου

13/03/2019 Ύμνος στην πολύπλευρη προσφορά της Γυναίκας από το Δήμο Ιλίου

Μια εξαιρετική εκδήλωση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και την πολύπλευρη προσφορά της στην κοινωνία, διοργάνωσαν ο Δήμος Ιλίου και το Κέντρο Γυναικών Ιλίου.

Μέσα από μια ιστορική προσέγγιση αναλύθηκε η προσφορά γυναικών που συνέβαλλαν με τη στάση τους στη βελτίωση της κοινωνικής θέσης της Ελληνίδας, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης της προέδρου του Συλλόγου γονιών παιδιών με νεοπλαστική ασθένεια «Φλόγα» Μαρίας Τρυφωνίδη, στο πρόσωπο της οποίας συμπυκνώνεται η ανιδιοτελής προσφορά στα παιδιά.

Η εκδήλωση έκλεισε μελωδικά, με ακούσματα για την ανεξάντλητη προσφορά της γυναίκας στην οικογένεια, την κοινωνία και τον πολιτισμό, από τη χορωδία του Κέντρου Γυναικών Ιλίου, ενώ παραδοσιακά τραγούδια από τη Βουλγαρία και την Αφρική ερμήνευσε γυναικείο μουσικό φωνητικό σύνολο.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι ημέρα μνήμης για όλες τις γυναίκες που πάλεψαν και αγωνίστηκαν για να κερδίσουν τη θέση τους στην κοινωνία. Είναι ημέρα αποτίμησης των κατακτήσεών τους, υπενθύμισης και προβληματισμού. Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι σε αυτόν τον αγώνα, το 2015 υπογράψαμε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, σηματοδοτώντας έτσι την επίσημη δέσμευσή μας για την προώθηση της Αρχής της Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Ιλίου και ιδρύσαμε τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Θέλω να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία και το πλούσιο κοινωνικό και πολιτιστικό του έργο το Κέντρο Γυναικών Ιλίου και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, με κάθε τρόπο, πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την ισότητα, τον αλληλοσεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες για όλους»

13/03/2019 Ύμνος στην πολύπλευρη προσφορά της Γυναίκας από το Δήμο Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a