13/04/2009 Υποδοχή του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου 2009