13/05/2014 Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 για τη συμμετοχή στο«Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις – έτους 2014» του ΟΑΕΔ

13/05/2014 Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 για τη συμμετοχή στο«Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις – έτους 2014» του ΟΑΕΔ

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΤΟΥΣ 2014» του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013, είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία έξι τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013 έως 16.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του www.oaed.gra.  Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής τους για την επίδειξη και υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gra.

<!–