13/07/2012 Προκήρυξη Κοινωφελούς Εργασίας – ΚΕΑΝ

13/07/2012 Προκήρυξη Κοινωφελούς Εργασίας – ΚΕΑΝ

 Δευτέρα 09/07/12 ξεκινούν οι αιτήσεις των ανέργων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για το δικαιούχο “Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-ΚΕΑΝ” για δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Δυτική Αττική . Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και η προκήρυξη για τις αιτήσεις που πρέπει να κάνουν οι ωφελούμενοι. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, θα πρέπει να τοιχοκολληθούν στους πίνακες ανακοινώσεων προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων

<!–