13/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/07/2017

13/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/07/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:15 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

<!–