13/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/07/2017

13/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/07/2017

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η  Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α.
ΓΕΝΙΚΑ
 
Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Δήμαρχο Ιλίου Βασίλη Κουκουβίνο

<!–