13/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/07/2017

13/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/07/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η  Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  

 1. Λήψη απόφασης για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017a
 2. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης εξόδων κηδείας του διατελέσαντος Δημάρχου στο Δήμο Ιλίου και καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Ν. 3463/2006a
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 9.486,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “jazz στο πάρκο” στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση του Δήμου στις 09.09.2017 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2017»a
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών διάθεσης 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική Ιλιάδα στις 08.10.2017 στο Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη” του Δήμου Ιλίουa
 5. Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 188/2017 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 €, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μαςa
 6. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 21.06.2017 πρακτικού της επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο ΙΑΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥa
 7. Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγ. Φανουρίου Ιλίουa

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
8.  Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017a
  
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 και της με αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κάστρου Υμηττού & Χάλκης & Φλέβας στο Ο.Τ. 2149Α (Κ.Χ.) Περιοχής Ραδιοφωνίαςa
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15a
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019Αa
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa

 
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 
14. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 027/2017 Α.Δ.Σ.
15. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
16. Λήψη απόφασης για την απόδοση τιμών στον Προκαθήμενο της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο τον Β’ και αναγόρευσή του σε Επίτιμο Δημότη της Πόλης του Ιλίου
17. Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία που αφορά την «Εκδήλωση προς τιμή του Προκαθήμενου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’ και αναγόρευσή του σε Επίτιμο Δημότη της Πόλης του Ιλίου»a

<!–