13/07/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/07/2018

13/07/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/07/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                               
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018a
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2018a
 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών»a
 4. Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της επιχείρησης BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»a
 5. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. βάσει της υπ’ αριθμ. 392/2018 Απόφασης του Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνώνa
 6. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολώνa
 7. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον συναλλασσόμενο με κωδικό 46184a
 8. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον συναλλασσόμενο με κωδικό 13445a
 9. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογοa
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την Κυκλοφοριακή Μελέτη και τη Μελέτη Φωτεινής Σηματοδότησης στην Λεωφ. Θηβών & Φλωρίνης (φάση Α) και στην Λεωφ. Θηβών & Αγ. Θεοδώρων (φάση Β) καθώς και για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»a
 2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa
 3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15a
 4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΚΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16a
 
Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 
 1. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικήςa
 
Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 
 1. Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
        

            

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                        
    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–