13/09/2012 Νέες μετρήσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στο Δήμο Ιλίου

13/09/2012 Νέες μετρήσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στο Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου, με γνώμονα την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα προστασίας και πρόληψης της υγείας, πραγματοποιεί νέες μετρήσεις των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις διατάξεις κεραιών αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων, με σκοπό τον έλεγχο και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των κεραιοδιατάξεων, με τα όρια ασφαλούς έκθεσης, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Ιλίου ανέθεσε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας της χώρας, να πραγματοποιήσει μετρήσεις.
Με συνέπεια στην αρχή της πλήρους διαφάνειας, ο Δήμος Ιλίου θα κοινοποιήσει τη σχετική μελέτη της ΕΕΑΕ με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ευθύς μετά την ολοκλήρωσή της.
Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα, ενεργώντας τόσο σε προληπτικό, όσο και σε διορθωτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο και εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων.  

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a