13/09/2016 Μη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο νέο Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

13/09/2016 Μη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο νέο Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Δεν θα υποδείξει μέλος ο Δήμος Ιλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου (Ν. 4414/09.08.2016), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στη συνεδρίαση της Πέμπτης 1 Σεπτεμβρίου 2016, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου, για τους παρακάτω λόγους:
 
1.   Σύμφωνα με τον Ν. 4414/09.08.2016, συστάθηκε Ν.Π.Ι.Δ., επιστρέφοντας στο αποτυχημένο μοντέλο διαχείρισης του 2002, πριν 14 χρόνια.
2.   Αφαιρείται η αρμοδιότητα διαχείρισης του Πάρκου από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α.Σ.Δ.Α.), τη στιγμή που η φροντίδα των πάρκων και των χώρων πρασίνου αποτελεί κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα της Τ. Α.
3.   Αφαιρούνται πόροι της Τ.Α. για να χρηματοδοτηθεί ο νέος Φορέας, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο.
4.   Αφαιρούνται τα Δημοτικά Τέλη και οι Δημοτικοί Φόροι από τον Δήμο Ιλίου, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το Πάρκο, για τα καταστήματα που λειτουργούν εντός αυτού.
5.   Ιεραρχικά πάνω από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, προβλέπεται διορισμός Γενικού Διευθυντή του Φορέα με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η οποία θα καθορίζει και το ύψος των αποδοχών του.
6.   Προβλέπει κάθετη διαχείριση των απορριμμάτων εντός του Πάρκου από το Φορέα και αφαιρεί μία ακόμα διαχρονική αρμοδιότητα της Τ.Α., ανοίγοντας το δρόμο για ιδιωτικοποίηση.
 
Όπως τόνισε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Ιλίου, ο οποίος με σεβασμό και τιμή στα Συλλογικά Όργανα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο:

 
«
Για εμάς, η  μόνη βιώσιμη λύση που μπορεί να διασφαλίσει την ανάπτυξη και την προστασία του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» είναι να παραμείνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Αγωνιστήκαμε για  το Πάρκο, επισημάναμε όλες τις αστοχίες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, τόσο στις συζητήσεις μας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όσο και στη Βουλή.  Είχαμε προειδοποιήσει για την καταστροφική του πορεία και είχαμε συζητήσει διεξοδικά, επιχειρηματολογώντας για την απόδοση της διαχείρισης του Πάρκου στην Τ.Α., ως τη μόνη βιώσιμη λύση. Παρόλα αυτά δεν εισακουστήκαμε. 
Ύστερα από τη νομοθετική ρύθμιση, το παραδίδουμε καθαρό, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια του νέου Φορέα και θα είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις.
»  

Δείτε την εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου (Ν. 4414/09.08.2016)a