13/12/2013 Δελτίο Τύπου: Ξεκίνησαν τα αγροτικά προγράμματα κατάρτισης στον Δήμο Ιλίου

13/12/2013 Δελτίο Τύπου: Ξεκίνησαν τα αγροτικά προγράμματα κατάρτισης στον Δήμο Ιλίου

Στοχεύοντας στη δημιουργία δειξόδου από την ανεργία σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Δήμος Ιλίου υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης με ιδίους πόρους, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ”, δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν 120 συμπολίτες μας σε σεμινάρια με θέματα που αφορούν την παραγωγική διαδικασία όπως, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, καλλιέργεια υπαίθριων κηπευτικών, μελισσοκομία και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ήδη τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος προγραμμάτων κατάρτισης που αφορά τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι επόμενοι κύκλοι θεματικών σεμιναρίων που θα ολοκληρωθούν τέλος Φεβρουαρίου 2014.

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές, περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, στοχεύοντας στο να βοηθήσουν τους άνεργους, αλλά και όσους ενδιαφέρονται, ιδιαίτερα τους νέους, να απασχοληθούν με τη γη και να μάθουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, είτε για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, είτε για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα ως κύριο επάγγελμα.

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a