131/2020 – Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τιμών του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έως 31.12.2020, λόγω της πανδημίας του COVID-19