132/2020 – Λήψη απόφασης για διαγραφή υπόλοιπου ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά μισθώματα πλέον χαρτόσημου περιπτέρου του ΣΕΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

132/2020 – Λήψη απόφασης για διαγραφή υπόλοιπου ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά μισθώματα πλέον χαρτόσημου περιπτέρου του ΣΕΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ