135/2020 – Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μηχανημάτων εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου

135/2020 – Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μηχανημάτων εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου