137/2020 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση διαφόρων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου»

137/2020 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση διαφόρων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a