139/2020 – Έγκριση καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ 729»