139/2020 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί των οδών Αγ. Γεωργίου 44 & Μαξιμαλιανού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

139/2020 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί των οδών Αγ. Γεωργίου 44 & Μαξιμαλιανού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος