14/02/2017 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου συμπαράστασης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Ιλίου

14/02/2017 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου συμπαράστασης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 09.02.2017, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα συμπαράστασης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Ιλίου:
 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου διαμαρτύρεται για τη μεγάλη καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων στους πληγέντες από την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014, κατοίκων του Δήμου μας.
 
Ζητάμε την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν καταβάλει τις δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές.»
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
 
·      Περιφέρεια Αττικής
·      Στον τοπικό τύπο
·      Στο διαδίκτυο
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–

14/02/2017 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου συμπαράστασης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a