14/02/2017 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την απόφαση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να λύσει την προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ιλίου

14/02/2017 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την απόφαση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να λύσει την προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 09.02.2017, ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την απόφαση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να λύσει την προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ιλίου:
 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου καταδικάζει την αλαζονική και μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να λύσει την από 01.07.2015 προγραμματική σύμβαση που αφορά στην παραχώρηση του κτιρίου Εθνικής Εστίας στον Δήμο Ιλίου και ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, προκειμένου να τον ενημερώσει.
 
Τέτοιες αποφάσεις προσβάλλουν και απαξιώνουν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα κομματικού φανατισμού.»
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
 
·       Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
·       Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
·       Στον τοπικό τύπο
·       Στο διαδίκτυο
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–