14/03/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/03/2014

14/03/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/03/2014

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 18η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου

<!–