14/05/2013 Μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού στα σχολεία του Δήμου Ιλίου

14/05/2013 Μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού στα σχολεία του Δήμου Ιλίου

       Με πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου, στα πλαίσια της προστασίας και της πρόληψης για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών, πραγματοποιήθηκε μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού στο δίκτυο των σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με χρηματοδότηση του Δήμου Ιλίου και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση, σε όλες τις περιπτώσεις, τα δείγματα νερού των σχολείων του Δήμου πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Κ.Υ.Α._Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β΄/11.07.2001) «Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης».
Τα αποτελέσματα του μικροβιολογικού ελέγχου πόσιμου νερού για το σύνολο των σχολικών μονάδων βρίσκονται στην ολοκληρωμένη σχετική μελέτηa που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου (www.ilion.gra), τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στους διευθυντές των σχολείων