14/07/2015 Διαδημοτική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.) για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

14/07/2015 Διαδημοτική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.) για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Ο Δήμος Ιλίου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την έμπρακτη στήριξη των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται, συμμετέχει ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη «Διαδημοτική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.)», με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)», για την υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής.
 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το οποίο υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στο  επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής συνδρομής.
 
Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα σημεία εξυπηρέτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου (http://www.ilion.gr/a), καθώς και στη συνημμένη πρόσκληση που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση.
 
Σημείο εξυπηρέτησης Δήμου Ιλίου:
 
Κοινωνική Υπηρεσία
 
Διεύθυνση: Νέστορος 101, Ίλιον, 2ος όροφος
Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή & ώρες: 8:00 – 17:00
Αρμόδιοι υπάλληλοι για την εξυπηρέτηση των δυνητικά ωφελούμενων:
Βρεττού Ασπασία, Σόλιας Ανδρέας, Χατζηχριστοδούλου Δέσποινα
 
Πληροφορίες:
 
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Αβραμοπούλου Φωτεινή, Κόκκαλη Αναστασία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132030017 & 2132030021
e-mail: koinoniki@ilion.gra & favramopoulou@ilion.gra
Δικτυακός τόπος: www.ilion.gra

<!–