14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/10/2016

14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/10/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η  Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για επανακαθορισμό των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου μας, περί μείωσης ή απαλλαγής των τελών καθαριότητας και φωτισμούa
 2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας  – φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2017a
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συμμετοχής πολιτών σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμουa
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2016a
 5. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2016a
 6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 246/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa
 7. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017»a
 8. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.000,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης  Μουσικοθεατρικής παράστασης για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού με τίτλο «Το ουράνιο τόξο που μπορεί να κελαηδά στις 20.11.2016»a
 9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού και εργαστήριο ζωγραφικής στο καλλιτεχνικό καφενείο στις 27.11.2016»a
 10. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Συναυλία παραδοσιακής μουσικής στο καλλιτεχνικό καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 14.11.2016»a
 11. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική παράσταση στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Ιλίου στις 04.12.2016»a
 12. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική παιδική παράσταση στην Πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στις 09.12.2016»a
 13. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.343,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Εκδήλωση με καραόκε στην πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στις 10.12.2016»a
 14. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.562,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Παιδική αφηγηματική παράσταση στο Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στις 11.12.2016»a
 15. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση λαϊκής και έντεχνης μουσικής στις 11.12.2016 στο καλλιτεχνικό καφενείο του Δήμου Ιλίου»a
 16. Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια φουσκωτής αψίδας για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας»a
 17. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016a
 18. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016a
 19. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.a

    
   
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  

 1. Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κάστρου Υμηττού & Χάλκης & Φλέβας στο Ο.Τ. 2149Α (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίαςa
 2. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 314/2016 Α.Δ.Σ.a
 3. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 4. Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπανών από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Ο.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ3/15a
 6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146α και 2057α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)a
 7. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (ΑμεΑ)

  
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  

 1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. πρωτ. οι. 5101/28.04.2016 με κωδικό 14.6i.26-27.1 Α/Α ΟΠΣ: 1465 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης & Τουρισμού, για την επιβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτωνa
 2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιων συμβάσεων προμηθειών  και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016a
 3. Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 56830a
 4. Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4568a
 5. Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΑΟΝ 502a

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  

 1. Λήψη απόφασης για καθορισμό διδάκτρων δημοτικού ωδείουa
 2. Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για την ετήσια προμήθεια βιβλίων για: α) το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού και β) τις ανάγκες λειτουργίας του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2016a
 3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιων συμβάσεων προμηθειών  και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016a

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη συνεργασία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»a
 2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιων συμβάσεων προμηθειών  και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016, για τη διεύθυνση Προσχολικής Αγωγήςa

Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου
 2. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κ. ΙΑΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, για φθορά δημοτικού πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 3. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 4. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 5. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ΖΗΝΩΡ Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 6. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας Ο.Τ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

 
 
    
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–