144/2020 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία «MY BRANDSHOES», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος