145/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση Μονάδας Δημοτικών Ιατρείων για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου

145/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση Μονάδας Δημοτικών Ιατρείων για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου