145/2020 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης