146/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση Σταθμού και Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου

146/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση Σταθμού και Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου