149/2020 – Προμήθεια γάλακτος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2019

149/2020 – Προμήθεια γάλακτος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2019

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a