15/03/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ “ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 2010”