15/04/2010 Δημοσια διαβούλευση μελέτης για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα

15/04/2010 Δημοσια διαβούλευση μελέτης για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα

Παραθέτουμε για δημόσια διαβούλευση τα στοιχεία μελέτης που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνου με τις προδιαγραφές της F. I. F. A. για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου επί της οδού Ελευσίνιων Μυστηρίων.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ Euro (178.848,00 €) επί πλέον Φ. Π. Α. 21 % .
 
Αναμένουμε τις απόψεις  σας στα τηλέφωνα: 213.2030.183 , 213.2030.168 και στο e-mail: texniki@ilion.gra
 

<!–