15/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/04/2016

15/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/04/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η  Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α’ τριμήνου έτους 2016a
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.797,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας στις 22.05.2016 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»a
 3. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για την εκδήλωση παιδική δραστηριότητας στις 22.05.2016 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»a
 4. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a
 5. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 33.210,00 € με ΦΠΑ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»a
 6. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού Καφενείου»a
 7. Έγκριση διενέργειας για την εργασία «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτους 2016»a
 8. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων»a
 9. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για τις «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις διμήνου Μάϊου – Ιουνίου 2016»a

 
Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  

 1. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου μαςa

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  

 1. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓ. Ζ4/15a
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Α5/15a
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
 5. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 107/2016 Α.Δ.Σa.
 6. Λήψη απόφασης για μεταφορά και αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας σε θέσεις σταθμεύσεων ΑμεΑ, των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρίαa

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
  

 1. Λήψη απόφασης για ετήσια συνδρομή στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεωνa
 2. Έγκριση υλοποίησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, έτους 2016»a

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης καλλιτεχνικού γεγονότος με τίτλο «1ος Διαγωνισμός τραγουδιού, σύνθεσης και στίχου» στο Δήμο Ιλίουa
 2. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών Πολιτισμού του Δήμουa

 
 
 
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  

 1. Λήψη απόφασης και καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2016–2017. Ορισμός:a

 
Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 
Η. ΓΕΝΙΚΑ
   

 1. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Κινηματογράφο «ΦΟΙΒΟΣ» για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 21 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 2. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 3. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Κινηματογράφο «ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ – ΟΝΑΡ» για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

<!–