15/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/07/2016

15/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/07/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  21η  Ιουλίου 2016  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016
 2. Έγκριση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2016
 3. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής 1217/2016  ποσού 393,45 €
 4. Έγκριση πίστωσης ποσού 152,09 € για αποζημίωση για την παραλαβή ηλεκτρονικού αρχείου από ΔΕΔΔΗΕ
 5. Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας εξαιρουμένων για τον φάρο τυφλών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
 6. Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών, κουρτινών των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» και ανάκληση των ΑΑΥ 319, 320/14.01.2016
 7. Έγκριση πίστωσης και πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Μεταφορά σκηνικών της θεατρικής ομάδας Δήμου Ιλίου για τις ανάγκες της στο πλαίσιο του 9ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής»
 8. Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2016»
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών «Επιμορφωτικές δράσεις Δήμου Ιλίου – Ανάθεση υπηρεσιών σκηνοθετικής υποστήριξης της παιδικής θεατρικής σκηνής του Δήμου Ιλίου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης»
 10. Αποδέσμευση ποσού 3.985,20 € από την έγκριση για την «Προμήθεια ασφαλοτομίγματος»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Αποδοχή δωρεάς οδοντιατρικού εξοπλισμού για την λειτουργία Κοινωνικού Οδοντιατρείου

 
 
                                                                                              Ο Δήμαρχος
 
 
 
     Νίκος Ζενέτος

<!–