15/09/2015 Διανομή Σχολικών Ειδών από τον Δήμο Ιλίου

15/09/2015 Διανομή Σχολικών Ειδών από τον Δήμο Ιλίου

Με χαμόγελο ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά τετρακόσια πενήντα (450) παιδιά οικογενειών που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, αφού ο Δήμος Ιλίου προμηθεύτηκε για αυτά από ιδίους πόρους τα απαραίτητα σχολικά είδη που χρειάζονται.
 
Χάρις στην προσφορά του Δήμου, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, καλύφθηκαν και φέτος οι ανάγκες σε σχολικά είδη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η δράση ενισχύθηκε επίσης από τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και από τις προσφορές των απλών πολιτών του Ιλίου που στηρίζουν αμείωτα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
 
Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος ευχαριστεί θερμά όλους όσους στέκονται συμπαραστάτες σε αυτόν τον σκοπό και συνεχίζουν να δείχνουν την αλληλεγγύη τους με κάθε τρόπο.
 
Κατά τη διανομή των σχολικών ειδών, ο Δήμαρχος Ιλίου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παιδιά και γονείς, όπου τους εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του για τη νέα σχολική χρονιά, ενώ όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τα παιδιά μακριά από τα προβλήματα, έτσι ώστε να ξεκινούν με χαμόγελο κάθε πρωί για το σχολείο. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας, αλλά και η μεγαλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας.»

15/09/2015 Διανομή Σχολικών Ειδών από τον Δήμο Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a