15/09/2015 Λειτουργία Κοινωνικών Φροντιστηρίων Δήμου Ιλίου για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016

15/09/2015 Λειτουργία Κοινωνικών Φροντιστηρίων Δήμου Ιλίου για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016

Ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, συνεχίζει τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 θα παρέχει δωρεάν πρόσθετη διδακτική στήριξη σε οικονομικά αδύνατους μαθητές.
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι οι μαθητές του Δήμου Ιλίου και η ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το οικογενειακό εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι αναπηρίες και τα προβλήματα υγείας. Τα οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής:
 
Προστατευόμενα Μέλη Οικογένειας Οικογενειακό Εισόδημα
1-2 μέλη έως 15.000€
3 μέλη έως 16.000€
4 μέλη και άνω έως 18.000€
 
 
 
 
 
 
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται έως 30.09.2015, θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ιλίου και τα τμήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Είναι δυνατό να αξιολογηθούν κατ’ εξαίρεση αιτήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 12 άτομα), για τη σύστασή τους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι συνάρτηση της συμμετοχής των μαθητών και της διαθεσιμότητας των ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών.
 
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να στηρίξουν αυτήν την κοινωνική δράση παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
 
Οι μαθητές που επιθυμούν να ωφεληθούν της δράσης καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
–     Αίτηση/Δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης από τον γονέα/κηδεμόνα.
–     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.
–     Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος.
–     Αποδεικτικό  κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.ά.)
–     Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει)      
–     Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.
–     Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, ενώ όπου χρειάζεται θα συντάσσεται από αυτήν έκθεση κοινωνικής έρευνας.
 
Για  πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101, 2ος όροφος και συγκεκριμένα στην κα Δέσποινα Χατζηχριστοδούλου, τηλ. 213 2030017 και στην κα Ασπασία Βρεττού τηλ. 213 2030020 (Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08.00-15.00), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dxatzi@ilion.gra.

<!–