15/12/2015 Νέα διανομή φρούτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ)

15/12/2015 Νέα διανομή φρούτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ)

Ο Δήμος Ιλίου συνεχίζει τη διανομή φρούτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) και μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας την Τετάρτη 16.12.2015, από τις 9:00 έως τις 16:00, θα διατεθούν ακτινίδια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νέστορος και Αθηνάς.
 
Οι πιστοποιημένοι δικαιούχοι  θα μπορούν να παραλαμβάνουν την ανάλογη ποσότητα φρούτων με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και ωφελούμενοι της διανομής είναι:
 
·      Οι κάτοχοι της κάρτας σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης.
Θα πρέπει να έχουν μαζί τους επιπλέον, την Κάρτα σίτισης και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
·      Οι δικαιούχοι της Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ).
·      Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους επιπλέον, την  αντίστοιχη κάρτα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα με την κα. Φωτεινή Αβραμοπούλου στο τηλέφωνο 213 2030018.

<!–