156/2020 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Γαλερίου 19, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος