158/2020 – Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης αθλητικών και λοιπών χώρων από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

158/2020 – Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης αθλητικών και λοιπών χώρων από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Τελευταία Νέα

158/2020 – Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης αθλητικών και λοιπών χώρων από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»